Zostań klientemI. Informacje ogólne

II. Zasady składania zamówień

III. Rejestracja nowych Klientów

IV. Wysyłka towarów

V. Płatności i zapłata za towar

VI. Zwrot towaru

VII. Reklamacje

VIII. Gwarancja

IX. Pozostałe informacjeI. Informacje ogólne

1. Właścicielem Platformy Sprzedaży zwanej dalej PLATFORMˇ (adres internetowy www.hasta.pl) jest Hasta Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Robotniczej 72E, 53-680 Wrocław.
2. Korzystanie z Platformy oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności.II. Zasady składania zamówień

1. Zamówień on-line należy dokonywać poprzez formularz zamówieniowy (koszyk).
2. Zamówienia przyjmowane są w trybie: 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia, które spłyną po godzinie 16 w dniu roboczym lub w niedzielę, będą realizowane w następnym dniu roboczym. Przy obliczeniu terminu otrzymania przesyłki należy zsumować czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy zamówienia.
3. Każdy towar posiada określony termin realizacji zamówienia. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wykonywane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie terminu realizacji najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji jest się dłuższy niż podany na Platformie Sprzedaży Firma kontaktuje się elektronicznie z zamawiającym w celu poinformowania o terminie realizacji i dalszym trybie realizacji zamówienia przez klienta. Informacje takie będą również dostępne na stronie internetowej po zalogowaniu się.
4. Ceny sprzedaży podane przy produktach określone są w złotówkach. Na Platformie podane są zarówno ceny netto, jak i ceny brutto (zawierające podatek VAT). Dla stron wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
5. W przypadku braku towaru w ofercie internetowej, klient ma możliwość telefonicznego zamówienia towaru w Dziale Zamówień firmy Hasta.
6. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane do momentu wystawienia faktury.
7. Hasta zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu, bez podania przyczyn.
8. Oferty promocyjne firmy Hasta mogą być ograniczone czasowo i ilościowo. Decyduje kolejność składania zamówień. Firma HASTA może wycofać promocję bez podania przyczyn.
9. Hasta zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn.
10. Hasta zastrzega sobie prawo zmiany cen bez wcześniejszego uprzedzenia.III. Rejestracja nowych Klientów

1. Podczas pierwszej rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny.
2. Po akceptacji zgłoszenia Klient otrzymuje hasło dostępu do Platformy. Równocześnie przedstawia firmie Hasta następujące dokumenty: NIP, REGON, KRS lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności Gospodarczej, upoważnienie dla pracowników i właścicieli Wnioskodawcy, do odbioru faktur oraz upoważnienie pracowników do posiadania haseł dostępu do Platformy.
3. Klient akceptując warunki „Regulaminu zakupów on-line” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych Hasta sp. z o.o. z siedzibą przy, ul. Robotniczej 72e, 53-680 Wrocław.
4. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Hasta Sp. z o.o. i przetwarzane w celu realizacji w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu, który należy zgłosić w siedzibie firmy Hasta sp. z o.o.
5. Firma Hasta i zespół Platformy Sprzedaży dokładają wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Hasta sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.
6. Po uzupełnieniu dokumentacji oraz wygenerowaniu przez Firmę loginu i hasła Klient może rozpocząć proces zamawiania towarów.
7. Klient zobowiązuje się do podania osób upoważnionych do składania zamówień i odbioru towarów wg. załączników.
8. Dopóki Klient pisemnie nie wycofa pełnomocnictwa, w pełni odpowiada za wszystkie operacje dokonane na Platformie przez pełnomocnika.IV. Wysyłka towarów

1. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez odbiór własny.
2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia i jest uzależniony od trasy dostaw.
3. Dokładne warunki transportu i dostawy według załącznika.
4. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem pracy kuriera.V. Płatności i zapłata za towar

1. Płatność za zamówiony towar jest dokonywana w trybie: przedpłata za towar, za pobraniem lub przelewem, zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy.VI. Zwrot towaru

1. Towar zakupiony przez Platformę Sprzedaży może zostać przyjęty w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru.
2. Warunkiem przyjęcia zwracanego jest oryginalne, nienaruszone, nieuszkodzone opakowanie. Zwracany towar winien być dostarczony wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją.VII. Reklamacje

1. Nabywca jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt produktu:

a) osobiście do siedziby Firmy - Dział Reklamacji, Wrocław ul. Robotnicza 72E, 53-680 Wrocław wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną
b) wysyłając reklamowany towar do Działu Reklamacji na adres Firmy (j.w.) wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopią dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.

2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wadliwego towaru.
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.VIII. Gwarancja

1. Warunkiem uznania gwarancji jest kontrola opakowania pod kątem uszkodzeń przed potwierdzeniem odbioru przesyłki z poczty lub od kuriera. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie dostawy. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia i istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia towaru należy odmówić jej przyjęcia i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
2. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, jeśli produkt został uszkodzony mechanicznie, na skutek niewłaściwego użytkowania lub transportu.
3. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.


IX. Pozostałe informacje

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku z późn. zmianami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy towar. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu na własny koszt na adres siedziby sklepu.
2. Wszelkie znaki towarowe są znakami zastrzeżonymi ich producentów.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.