Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej


UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

HASTA SP. Z O.O.
Nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą:

„Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 Paszport do eksportu”

„Wzrost konkurencyjności firmy Hasta poprzez doradztwo w zakresie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem”