Zostań klientem


Jeżeli prowadzisz działalność gospodarcz±, zgłoś się do Działu Obsługi Klienta i przedstaw do wglądu następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie REGON,
  • zaświadczenie NIP,

a otrzymasz bezpłatnie Kartę Klienta Hasty.

Przy płatnościach terminowych możliwe indywidualne warunki współpracy. Zarejestruj się na stronie http://sklep.hasta.pl/client/registration

Jeśli rejestracji dokonuje oddelegowany przedstawiciel, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, powinien przedstawić list upoważniający do rejestracji zawierający nazwiska osób uprawnionych do używania Kart Klienta Hasty oraz do podpisywania faktur VAT.

Szczegółowe warunki korzystania z karty zawarte są w Regulaminie Hasty. Prosimy o potwierdzenie tych warunków poprzez złożenie podpisu przy rejestracji.

Życzymy udanych zakupów i owocnej współpracy.